Православие

Отче наш 

   който си на Небесата! 

Да се свети Твоето име, 

да дойде Твоето Царство, 

да бъде Твоята воля, 

както на небето, тъй и на Земята; 

Насъщния ни хляб дай ни днес, 

и прости нам дълговете ни, 

както и ние прощаваме на нашите длъжници, 

и не въведи нас в изкушение, 

но избави ни от Лукавия; 

защото Твое е Царството,

и Силата, и Славата ВОВЕКИ

Амин!

"Затова казвам ви: всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости на човеците; и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят."   (Мат. 12:31-32).

Той идва в светлина и Ангелите пеят !